Zgodność z CCPA

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO / CCPA, gromadzi Twoje IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Po więcej sprawdź Polityka prywatności

Odzyskiwanie danych

Możesz użyć poniższego łącza, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Przenośność danych

Możesz użyć poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane i przechowywać w celu lepszego korzystania z naszego sklepu.

Dostęp do danych osobowych

Możesz użyć linku poniżej, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Możesz przesłać prośbę o poinformowanie nas, że nie zgadzasz się na gromadzenie lub sprzedaż Twoich danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj o tym ten proces usunie twoje konto, więc nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu ani z niego korzystać.

×

I give my consent on collecting my email and IP address for the purpose of processing this request. For more check Polityka prywatności.

'; var ccpaSendRequest = function(callback) { $.ajax({ url: 'https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace', method: 'GET', success: function(resp) { if (!resp.error) { let ipInfo = resp; let ipRegex = /[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}/ let ipAddress = ipInfo.match(ipRegex)[0]; $.ajax({ url: 'https://gdpr.apps.isenselabs.com/gdprRequests/submitRequest', method: 'POST', data: { shop: Shopify.shop, email: email, type: type, sourceOfRequest: 2, ipAddress: ipAddress, consentGiven: consentGiven, lang: Shopify.locale ? Shopify.locale : '', gtranslateLang: isenseGDPR.Cookies.get('googtrans') ? isenseGDPR.Cookies.get('googtrans') : '' }, success: function(resp) { if (!resp.error) { ccpaSlideUpAll(); alert('Your request has been submitted successfully. Please check your email for more information.'); } else { alert(resp.message); } if (typeof callback == 'function') { callback(resp); } } }); } else { alert(resp.message); } } }); } $(document).ready(function() { let searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); let param = searchParams.get('id'); if(param) { document.getElementById(param).scrollIntoView(); } //Append modal to body, because otherwise it will not stay centered(even if position is fixed) $("body").append(verificationModalContent); // When the user clicks on (x), close the modal $('.data-verification-close:first').on('click', function(e) { e.preventDefault(); closeVerificationModal(); }); $('#data-verification-icon, #data-verification-container p').on('click', function(e) { e.preventDefault(); // Detect a href's click, because it is overwritten.