Firma

Impressum:

Użytkownik:
Rycerz sportowy®
Jestem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesja)

NIP:. DE330091644

Dyrektor zarządzający: Marco Rudelt

Kontaktowy adres e-mail:
Support@sport-knight.de.
-Usługa, faktury, zwroty, rezygnacje, wsparcie, informacje o zamówieniu.
Zapytania w tym zakresie są szybkie i łatwe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Geschaeftsfuehrung@Sport-Knight.de
-Prasa, personel / praca, sprzedaż, marketing, współpraca, zamówienia zbiorcze, B2B, inne zapytania biznesowe.                  Brak próśb o serwis/pomoc. Będą one w tym e-mailu nie odpowiedział. Prosimy o zrozumienie.

Uwaga zgodnie z regulaminem rozstrzygania sporów online

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr
Nasz e-mail to: Support@Sport-Knight.de

Zwracamy jednak uwagę, że nie jesteśmy gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Skorzystaj z naszego adresu e-mail powyżej, aby się z nami skontaktować.
 

Oświadczenie - ogłoszenia prawne

1 Ostrzeżenie dotyczące treści:

Bezpłatne i ogólnodostępne treści tej witryny zostały stworzone z największą starannością. Jednak dostawca tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych przewodników i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imieniem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Po prostu dzwoniąc do darmowej i ogólnodostępnej treści, nie zostaje zawarty żaden stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą, o ile nie ma on wiążącej woli prawnej dostawcy.

2 linki zewnętrzne:

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe są w gestii odpowiednich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem jakichkolwiek naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widocznych żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

3 prawa autorskie i prawa pokrewne:

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu.
Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw.
Dotyczy to w szczególności powielania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych.
Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone.
Nieuprawnione powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze.
Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Prezentacja tej strony w obcych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.