Regulamin

Ogólne warunki

1 użytkownik:

Jako użytkownik niniejszego regulaminu obowiązują następujące zasady:
Rycerz sportowy®
Jestem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesja)

NIP:. DE330091644

Zarząd: Marco Rudelt

E-mail:
-Usługa, faktury, zwroty, rezygnacje, wsparcie, informacje o zamówieniu.
Zapytania w tym zakresie są szybkie i łatwe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.
Support@sport-knight.de.

-Prasa, personel / miejsca pracy, sprzedaż, marketing, kooperacje, zamówienia hurtowe, zapytania. (Brak zapytań o serwis / wsparcie. Zostaną one wysłane na ten e-mail nie odpowiedział.)
Prosimy o zrozumienie.
Geschaeftsfuehrung@Sport-Knight.de

2 zakres:

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych między użytkownikiem a konsumentem (zgodnie z § 13 BGB „osoby fizycznej, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek”).

3 Zawarcie umowy i przechowywanie tekstu umowy:

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem strony internetowej www.Sport-Knight.de sklepu internetowego Sport-Knight® zablokować.

Umowa jest dostarczana z użytkownikiem (patrz * użytkownik â € <warunki.)

* Użytkownik:
Rycerz sportowy®
Marco Rudelt
Jestem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesja)
Support@sport-knight.de.
NIP:. DE330091644

Prezentacja i opis towaru na stronie sklepu

Rycerz sportowy® nie stanowi oferty umowy.

Zamawiając produkt poprzez kliknięcie przycisku „zamów odpłatnie”, „zapłać” na końcu procesu zamawiania, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

Przy zamówieniach zapisywany jest tekst umowy. Konsumenci otrzymują wiadomość e-mail ze szczegółami zamówienia i obowiązującymi warunkami. Po zawarciu umowy dane zamówienia nie mogą być przeglądane online.

4 płatność:

W podanych cenach uwzględniono ustawowy podatek od sprzedaży oraz inne składniki ceny. 
Koszty wysyłki, podatek od sprzedaży importowej i koszty odprawy celnej nie są wliczone w wyświetlaną cenę i mogą również zostać naliczone.
Jeśli ponosisz podatek od sprzedaży importowej lub koszty odprawy celnej, pokryjemy je zgodnie z przesłaną fakturą.

  • 4. Cytat; płacić

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym zawierają ustawowy podatek VAT. Koszty wysyłki są podane osobno w przeglądzie zamówienia. Termin płatności zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności.

W sklepie internetowym możesz zapłacić w następujący sposób:

Płatność kartą kredytową:

Zamówienie kartą kredytową jest szczególnie chronione przez szyfrowanie danych SSL. W przypadku niewłaściwego użycia karty kredytowej większość banków albo ponosi wszystkie koszty wynikające z niewłaściwego użycia, albo ogranicza odpowiedzialność swoich klientów do maksymalnie 50,00 EUR

Płatność przez PayPal:

Zamawiając online, możesz również szybko i bezpiecznie zapłacić za pośrednictwem PayPal / PayPal Express. Po prostu wybierz metodę płatności PayPal podczas procesu składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia zostaniesz automatycznie przekierowany do PayPal, aby tam dokonać płatności.

Do płatności przez PayPal konieczne jest założenie konta PayPal. Wprowadzasz dane bankowe lub dane karty kredytowej raz na koncie PayPal. Do każdego przyszłego zakupu w systemie PayPal potrzebujesz tylko swoich danych użytkownika PayPal i hasła.

Więcej informacji o systemie PayPal znajdziesz na www.paypal.de.

Płatność przelewem (przedpłata) / przelew natychmiastowy:
Zamówienia można opłacić przelewem bankowym / przelewem natychmiastowym.
Całkowitą kwotę zamówienia/faktury prosimy o przelew na poniższe konto metodą płatności „przelew (zaliczka)”:

Bank: Bank Pocztowy
Nazwa: Pakiety
IBAN: DE53 2001 0020 0538 4482 04
BIC: PBNKDEFF
Cel: (Twój numer zamówienia) 
(Proszę podać numer zamówienia w celu użycia - **** -)

Dopiero po wpłynięciu przelewu na nasze konto firmowe (płatność z góry) zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane.
Termin płatności: 14 dni od daty zamówienia.
Zwracamy uwagę, że płatność z góry stanowi wiążącą umowę kupna i zapewniamy 14-dniowy termin płatności, licząc od daty zamówienia.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone opłaty monitujące.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, nasz zespół wsparcia oczywiście chętnie Ci pomoże.
Zapraszamy do kontaktu:
Support@sport-knight.de.

-Płatności przelewem natychmiastowym nadal realizowane są w sklepie, przy kasie. 

Jak tylko otrzymamy natychmiastowy przelew, zamówienie zostanie wydane i wysłane. O ten czas przedłuża się termin dostawy. 

Płatność fakturą, Klarna / AGBs: 
Płatność fakturą i finansowanie We współpracy z Klarna AB, Sveavägen 46, Sztokholm, Szwecja, jako opcje płatności oferujemy zakup na konto oraz zakup na raty.

Należy pamiętać, że faktura Klarna i zakup ratalny Klarna są dostępne tylko dla konsumentów i że płatności należy dokonać na rzecz Klarna.
Faktura Klarna Kupując na konto w Klarna, zawsze otrzymujesz towar jako pierwszy i zawsze masz 14 dniowy termin płatności.
Pełne warunki zakupu znajdziesz na koncie tutaj.
Przy zakupie na konto w Klarna sklep internetowy pobiera opłatę w wysokości 0 euro za zamówienie.

Zakup ratalny Klarna
Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR).
Więcej informacji na temat zakupu ratalnego Klarna, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego tutaj

Płatność z fakturą - na żądanie e-mail:

Płatności za pomocą faktury (bez faktury Klarna), można dokonać tylko za pośrednictwem naszego wsparcia e-mail, 
Support@Sport-Knight.de można zamówić osobno.
Zamawiając na konto, zobowiązujesz się do opłacenia faktury w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Dokument faktury wyślemy e-mailem. W przypadku zwrotu jednego lub więcej artykułów kwota faktury może zostać zmniejszona zgodnie z towarami już zwróconymi.

Przelej kwotę faktury na następujące konto.
Bank: Bank Pocztowy
Nazwa: Pakiety
IBAN: DE53 2001 0020 0538 4482 04
BIC: PBNKDEFF
Cel: SportKnight (twoje imię)
(Proszę podać swoje imię i nazwisko w celu płatności)

5 Dostawa, ograniczenia w dostawie

Dostawa następuje – o ile opis wybranego produktu wyraźnie nie stanowi inaczej – obowiązują następujące terminy wysyłki: kliknij tutaj.
W wyjątkowych przypadkach (ze względów celnych lub podobnych) do 41 dni roboczych.

W przypadku płatności przychodzących przelewem bankowym lub PayPal lub innymi dostępnymi metodami płatności, termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po wystawieniu polecenia zapłaty.

Jeżeli termin dostawy jest opóźniony lub całkowicie lub częściowo niemożliwy z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, mamy prawo odroczyć dostawę na czas trwania przeszkody lub odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli zakłócenie w wydajność nie jest tylko tymczasowa. W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania klienta o niedostępności oraz do zwrotu świadczenia już wypłaconego przez klienta, o ile jesteśmy z niego zwolnieni. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za niekorzystne warunki pogodowe, interwencje służbowe, zakłócenia operacyjne, strajki, lokauty, zakłócenia w pracy spowodowane okolicznościami politycznymi lub gospodarczymi, embarga, akty terroryzmu, epidemie lub zagrożenia epidemiczne, epidemie, zamknięcia granic, kontrole celne, piractwo, brak niezbędnych surowców i dostaw, awarie zbiorów, opóźnienia w transporcie spowodowane utrudnieniami w ruchu, a ponadto każde nieuniknione zdarzenie (siła wyższa), które występuje u nas, u naszych dostawców lub w firmach zewnętrznych, na których prowadzona jest nasza działalność lub nasza zdolność do dostarczania zależy. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej z wyżej wymienionych przyczyn klientowi nie przysługuje od nas roszczenie o odszkodowanie.

6 Przeniesienie ryzyka:

Ryzyko przypadkowego pogorszenia lub przypadkowej utraty towaru spoczywa na użytkowniku do momentu wydania towaru i przechodzi na konsumenta z chwilą wydania towaru.

7 zastrzeżenie własności:

Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń, w tym roszczeń dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych i roszczeń przyszłych.
 

8 Odpowiedzialność za wady dostawy/gwarancji

Sprzedawca odpowiada za wady dostawy, w tym brak wyraźnie gwarantowanych właściwości, z wyłączeniem dalszych roszczeń. 

8.1. Wszystkie te części są bezpłatne według rozsądnego uznania sprzedawca naprawy lub ponownego dostarczenia towarów, które w ciągu 24 miesięcy od zakupu okażą się bezużyteczne lub których użyteczność została znacząco pogorszona w wyniku okoliczności zaistniałej przed przejściem ryzyka – w szczególności z powodu wadliwego projektu, złego materiału budowlanego lub wadliwego wykonania. O wykryciu takich wad należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę w formie pisemnej. Wymienione części stają się własnością sprzedawca.

8.2. Klient ma następujące prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wad: 
Uprawnienia klienta z tytułu gwarancji oparte są na ogólnych przepisach ustawowych, chyba że poniżej określono inaczej. Na akumulatory obowiązuje ustawowa gwarancja 2 lata. Akumulator jest uważany za zużyty, gdy spada poniżej 60% swojej pojemności nominalnej. W przypadku wystąpienia problemów później niż 6 miesięcy po zakupie, kupujący musi udowodnić, że wada istniała od początku i nie była spowodowana niewłaściwą obsługą, w przeciwnym razie obowiązek gwarancji na baterie przestaje obowiązywać po 6 miesiącach.

8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z następujących przyczyn: niewłaściwe lub niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie, naturalne zużycie, niewłaściwa lub niedbała obróbka, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, użytkowanie wadliwe, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, środki chemiczne, wpływy fizyczne, aerodynamiczne, pogodowe, elektrotechniczne lub elektryczne, chyba że są one z winy sprzedawca spowodowane są.

8.4. Po uzgodnieniu ze sprzedawcą klient musi zapewnić niezbędny czas i możliwość dokonania wszelkich napraw i dostaw zastępczych, które sprzedawca uzna za konieczne, pod rygorem zwolnienia sprzedawcy z odpowiedzialności za wady. Tylko w nagłych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu eksploatacji i w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, o czym należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę lub jeżeli sprzedawca zalega z usunięciem wady, klient ma prawo, za pisemną zgodą ze strony Sprzedającego, do samodzielnego usunięcia wady lub za pośrednictwem osób trzecich oraz do żądania od Sprzedającego zwrotu niezbędnych kosztów.

8.5. Z bezpośrednich kosztów poniesionych w związku z naprawą lub dostawą zastępczą, sprzedający ponosi koszty części zamiennej, w tym koszty wysyłki, a także uzasadnione koszty usunięcia i montażu, jeśli jest to zależne od sytuacji w indywidualnym przypadku można zasadnie zażądać , koszty wszelkich niezbędnych świadczeń jego monterów i pomocników. Poza tym klient pokrywa koszty.

8.6. Okres gwarancji na część zamienną i naprawę wynosi 3 miesiące, ale trwa co najmniej do wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot dostawy. Okres odpowiedzialności za wady przedmiotu dostawy ulega przedłużeniu o czas przerwy w działaniu spowodowanej naprawą.

8.7. Jakiekolwiek zmiany lub prace naprawcze przeprowadzone niewłaściwie przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy powodują utratę odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki.

8.8. Dalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenie o naprawienie szkody, która nie powstała w samym przedmiocie dostawy, są wykluczone w zakresie dozwolonym przez prawo.