AGB

Warunki korzystania

Użytkownik:
Sport-rycerz®
Jestem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesja)

NIP:. DE330091644
Dyrektor zarządzający: Marco Rudelt

Kontaktowy adres e-mail:
Support@sport-knight.de.
W przypadku zapytań dotyczących usług, faktur, zwrotów, anulowań, wsparcia i informacji o zamówieniach lub szybciej i łatwiej za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Geschaeftsfuehrung@Sport-Knight.de
Zapytania dotyczące prasy, personelu / miejsc pracy, sprzedaży, marketingu, współpracy, zamówień hurtowych, B2B i innych zapytań biznesowych. Proszę brak zgłoszeń serwisowych/pomocy technicznej, nie zostaną one udzielone w ramach tego e-maila. Prosimy o wyrozumiałość.

1 Zakres

Niniejsze „Ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych między użytkownikiem a konsumentem. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione (zgodnie z § 13 BGB).

2 partnerów umownych

Umowa kupna zawierana jest z użytkownikiem Sport Knight©, właściciel: Marco Rudelt, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg, NIP: DE330091644, właściwy sąd rejonowy: Friedberg/Hessen.  


3 zawarcie umowy

Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie do zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem serwisu internetowego www.Sport-Knight.de sklepu internetowego Sport-Knight®.

Prezentacja i opis towaru na stronie internetowej sklepu Sport-Knight® nie stanowi prawnie wiążącej oferty kontraktowej.

Zamawiając produkt, klikając przycisk „Zamów za opłatą”, „Zapłać”, „Kup teraz” na końcu procesu zamawiania, składasz wiążące zamówienie na towary wymienione na stronie zamówienia. Twoja umowa kupna zostaje zawarta, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie wraz z e-mailem z potwierdzeniem zamówienia natychmiast po otrzymaniu Twojego zamówienia.

Przy zamówieniach zapisywany jest tekst umowy. Konsumenci otrzymują wiadomość e-mail z danymi zamówienia oraz obowiązującym regulaminem, polityką anulowania i warunkami wysyłki. Po zawarciu umowy dane zamówienia nie mogą być przeglądane online.

4 płatność

Termin płatności zależy od wybranej metody płatności. W sklepie internetowym możesz zapłacić w następujący sposób:

Płatność kartą kredytową:
Zamówienie kartą kredytową jest szczególnie chronione przez szyfrowanie danych SSL. W przypadku niewłaściwego użycia karty kredytowej większość banków albo pokrywa wszystkie koszty wynikające z nadużycia, albo ogranicza odpowiedzialność swoich klientów.

Płatność przez PayPal:
Zamawiając online, możesz również szybko i bezpiecznie zapłacić za pośrednictwem PayPal / PayPal Express. Po prostu wybierz metodę płatności PayPal podczas procesu składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia zostaniesz automatycznie przekierowany do PayPal, aby tam dokonać płatności.

Do płatności przez PayPal konieczne jest założenie konta PayPal. Wprowadzasz dane bankowe lub dane karty kredytowej raz na koncie PayPal. Do każdego przyszłego zakupu w systemie PayPal potrzebujesz tylko swoich danych użytkownika PayPal i hasła.

Więcej informacji o systemie PayPal znajdziesz na www.paypal.de.

Płatność przelewem (przedpłata) / przelew natychmiastowy:
Zamówienia można opłacić przelewem bankowym / przelewem natychmiastowym. Prosimy o przelanie całkowitej kwoty zamówienia/faktury na następujące konto za pomocą metody płatności „Przelew (przedpłata)”:

Bank: Frankfurt Volksbank
Nazwa: Pakiety
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Cel: WAŻNE! Wpisz tutaj numer zamówienia 

Twoje zamówienie zostanie przetworzone i wysłane dopiero po wcześniejszym przelewie na nasze konto firmowe.

Termin płatności to Dzień 14, począwszy od daty zamówienia.

Zwracamy uwagę, że płatność z góry stanowi wiążącą umowę kupna. Niedotrzymanie ustalonego terminu płatności będzie skutkować zaległymi karami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, nasz zespół wsparcia oczywiście chętnie Ci pomoże. W tym celu prosimy o skorzystanie z następującego adresu e-mail: Support@sport-knight.de.

- Płatności za pośrednictwem Klarna Sofortüberweisung są nadal realizowane w sklepie przy kasie. 

Jak tylko otrzymamy natychmiastowy przelew, Twoje zamówienie zostanie wydane i wysłane. O ten czas przedłuża się termin dostawy. 

Płatność fakturą, Klarna / AGBs: 
Płatność fakturą i finansowanie We współpracy z Klarna AB, Sveavägen 46, Sztokholm, Szwecja, jako opcje płatności oferujemy zakup na konto oraz zakup na raty.

Należy pamiętać, że faktura Klarna i zakup ratalny Klarna są dostępne tylko dla konsumentów i że płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

Faktura Klarna - Kupując na konto w Klarna, zawsze otrzymujesz towar jako pierwszy i zawsze masz 30 dniowy termin płatności. Pełne warunki zakupu na koncie można znaleźć tutaj.
Przy zakupie na konto w Klarna sklep internetowy pobiera opłatę w wysokości 0 euro za zamówienie.

Zakup ratalny Klarna - Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR). Więcej informacji na temat zakupu ratalnego Klarna, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego tutaj

Płatność z fakturą - na żądanie e-mail:
Płatności za pomocą faktury (bez faktury Klarna), można dokonać tylko za pośrednictwem naszego wsparcia e-mail Support@sport-knight.de. być wymagane osobno.

Zamawiając na konto, zobowiązujesz się zapłacić fakturę w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wyślemy dokument faktury e-mailem. W przypadku zwrotu jednego lub więcej artykułów kwota faktury może zostać zmniejszona zgodnie z towarami już zwróconymi. Przelej kwotę faktury na następujące konto:

Bank: Frankfurt Volksbank
Nazwa: Pakiety
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Cel: SportKnight (proszę podać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia)


5 Dostawa, ograniczenia w dostawie

O ile w opisie wybranego produktu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, do dostawy obowiązują następujące terminy wysyłki: kliknij tutaj.
W wyjątkowych przypadkach (np. ograniczenia celne, zamówienia hurtowe itp.) dostawa może potrwać dłużej.

Okres wysyłki rozpoczyna się po dokonaniu płatności przychodzącej przelewem bankowym, PayPal lub innymi metodami płatności, które można wybrać.

Jeżeli czas dostawy ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od nas, np. Jeżeli np. działanie siły wyższej, zamówienia masowe itp. opóźnią się lub dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy, a w wyjątkowych przypadkach do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy .

W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania kupującego o niedostępności oraz do zwrotu kupującemu zapłaconego już świadczenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za niekorzystne warunki pogodowe, interwencje służbowe, zakłócenia operacyjne, strajki, lokauty, zakłócenia pracy spowodowane okolicznościami politycznymi lub gospodarczymi, embarga, akty terroryzmu, epidemie lub epidemie, epidemie, zamknięcia granic, kontrole celne, piractwo, brak niezbędnych surowców i dostaw, nieurodzaju, opóźnień w transporcie spowodowanych utrudnieniami w ruchu, a ponadto wszelkich nieuniknionych zdarzeń (siły wyższej), które występują u nas, naszych dostawców lub w firmach zewnętrznych, w których utrzymujemy naszą działalność lub nasze zdolność dostarczania zależy. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej z wyżej wymienionych przyczyn nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

6 Przejście ryzyka

Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru spoczywa na użytkowniku do momentu wydania towaru i przechodzi na konsumenta dopiero z chwilą wydania towaru.

7 zastrzeżenie własności:

Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń, w tym roszczeń dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych i roszczeń przyszłych.

8 Odpowiedzialność za wady dostawy/gwarancji

Za wady dostaw, w tym brak wyraźnie gwarantowane właściwościSprzedający ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem dalszych roszczeń. 

8.1. Wszystkie te części, które okażą się bezużyteczne lub których użyteczność nie uległa nieznacznemu pogorszeniu w ciągu 24 miesięcy od zakupu, należy według uznania sprzedającego bezpłatnie naprawić lub wymienić. O wykryciu takich wad należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę na piśmie. Wymienione części stają się własnością sprzedającego.

8.2. Kupujący ma prawo dochodzić następujących roszczeń z tytułu wad: Uprawnienia klienta z tytułu rękojmi wynikają z ogólnych przepisów ustawowych, chyba że poniżej określono inaczej. Na akumulatory obowiązuje ustawowa gwarancja 2 lata. Akumulator jest uważany za zużyty, gdy spada poniżej 60% swojej pojemności nominalnej. W przypadku wystąpienia problemów później niż 6 miesięcy po zakupie, kupujący musi udowodnić, że wada istniała od początku i nie była spowodowana niewłaściwą obsługą, w przeciwnym razie obowiązek gwarancji na baterie przestaje obowiązywać po 6 miesiącach.

8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z następujących przyczyn: niewłaściwe lub niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie, naturalne zużycie, nieprawidłowa lub niedbała obróbka, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, wadliwe użytkowanie, niewłaściwe użytkowanie, chemikalia, wpływy fizyczne, aerodynamiczne, pogodowe, elektrotechniczne lub elektryczne, o ile nie są one z winy sprzedającego.

8.4. Po powiadomieniu sprzedającego kupujący musi zapewnić sprzedającemu niezbędny czas i możliwość przeprowadzenia wszelkich napraw i dostaw zastępczych, które sprzedający uzna za konieczne, w przeciwnym razie sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za wady. Tylko w nagłych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu działania i w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, o czym należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę lub jeżeli sprzedawca zalega z usunięciem wady, klient ma prawo, po pisemnej zgodzie ze strony Sprzedającego, do samodzielnego usunięcia wady lub do usunięcia przez osoby trzecie oraz do żądania od Sprzedającego zwrotu niezbędnych kosztów.

8.5. Z bezpośrednich kosztów poniesionych w związku z naprawą lub dostawą zastępczą, sprzedający ponosi koszty części zamiennej, w tym koszty wysyłki, a także uzasadnione koszty usunięcia i montażu, jeśli jest to zależne od sytuacji w indywidualnym przypadku można zasadnie zażądać , koszty wszelkich niezbędnych świadczeń jego monterów i pomocników. Poza tym klient pokrywa koszty.

8.6. Okres gwarancji na część zamienną i naprawę wynosi 3 miesiące, ale trwa co najmniej do wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot dostawy. Okres odpowiedzialności za wady przedmiotu dostawy ulega przedłużeniu o czas przerwy w działaniu spowodowanej naprawą.

8.7. Wszelkie zmiany lub prace naprawcze przeprowadzone niewłaściwie przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy powodują utratę odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki.

8.8. Dalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenie o naprawienie szkody, która nie powstała w samym przedmiocie dostawy, są wykluczone w zakresie dozwolonym przez prawo.  

9 subskrypcji Sport-Knight®

9.1. Klient ma możliwość subskrypcji wybranych produktów w naszym sklepie internetowym.

9.2. Zamówienie subskrypcji następuje poprzez wypełnienie informacji zawartych w formularzu zamówienia zamieszczonych na naszej stronie internetowej i przesłanie tych danych. Klikając przycisk „Kup teraz”, klient zawiera wiążącą umowę abonamentową.

9.3. Przed złożeniem zamówienia możesz w każdej chwili zmienić lub przejrzeć wprowadzone przez siebie dane oraz poprawić wprowadzone błędy

9.4. Klient ma możliwość wybrania następujących abonamentów: co dwa tygodnie, co miesiąc, co drugi miesiąc lub co trzeci miesiąc.

9.5. Dostawa subskrypcji

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres dostawy wskazany przez klienta. Zmiany nazwiska i adresu lub adresu e-mail należy nam niezwłocznie przekazać w formie tekstowej, aby zapewnić prawidłową i terminową dostawę. Rozpoczęcie dostawy następuje w terminie określonym w zamówieniu lub w najbliższym możliwym terminie dla celów sprzedażowych. Dostarczona zostanie kolejna dostawa produktu od tego dnia oraz wybrana przez klienta opcja abonamentowa.

9.6. Czas trwania i uprawnienie do zniżki w ramach subskrypcji

Zniżka na subskrypcję obowiązuje tylko po trzykrotnym dostarczeniu subskrypcji. Subskrypcja może zostać zmniejszona, zwiększona lub całkowicie anulowana w dowolnym momencie i do woli przez klienta. Jeśli klient anuluje subskrypcję przed trzykrotną dostawą, prawo do zniżek oferowanych przez Sport-Knight® wygasa, a klient zostanie obciążony różnicą w stosunku do pierwotnej ceny zakupu.

10 Kupony

10.1 Kupony można zrealizować tylko w naszym sklepie internetowym.

10.2. Wartość kuponu nie jest minimalną wartością zamówienia. Jeśli wartość zakupu jest niższa niż wartość vouchera, pozostałą kwotę można odpowiednio wykorzystać na kolejny zakup.

10.3. Kupony można wykorzystać wyłącznie do zakupu towarów i nie można ich użyć do zakupu dodatkowych kuponów.

10.4. Jeśli wartość bonu nie wystarcza na pokrycie zamówienia, możesz wybrać jedną z oferowanych przez nas metod płatności, aby rozliczyć różnicę.

10.5. Płatność gotówką za bony lub kredyt bonu nie jest możliwa.

10.6. Voucher jest ważny 10 lat.

10.7. Vouchery są wyłączone z 30-dniowego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku bonów podarunkowych obowiązuje ustawowy 14-dniowy okres anulowania.

11 Warunki Uczestnictwa w Loterii Sport-Knight®

11.1 Promotor

Jako organizator Sport-rycerz® konkurs dotyczy:

Sport-rycerz®
Jestem Wartfeld 7
61169 Friedberg

11.2 Uczestnictwo:

(a) Udział w zawodach Sport-Knight odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci społecznościowych, Instagrama i Facebooka.

(b) Uczestniczyć może każdy, kto ukończył 18 lat.

(c) Aby uczestnictwo było ważne, uczestnik musi przesłać zdjęcie na portalach społecznościowych Instagram lub Facebook oraz z hashtagiem #SportRycerz Błąd. Wszystkie zdjęcia z poprawnym hashtagiem #SportRycerz zostaną przesłane automatycznie wezmą udział w ostatecznym losowaniu.

(d) Każdy uczestnik może przesłać wiele zdjęć, jednak każdy uczestnik może wziąć udział w ostatecznym losowaniu tylko raz w miesiącu

(e) Datą zamknięcia zgłoszeń jest ostatni dzień każdego miesiąca o północy.

(f) Materiały graficzne zgłoszone w ramach konkursu nie mogą zawierać treści pornograficznych, obscenicznych, obraźliwych, zniesławiających, rasistowskich, prawicowych ekstremistów ani innych nieprzyzwoitych treści, ani naruszać ogólnych zasad etycznych ani wytycznych wymienionych platform. Przesłanie odpowiednich obrazów prowadzi do wykluczenia z #SportRycerz Konkurs. W przypadku poważnych naruszeń Sport-Knight® zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia materiału zdjęciowego bez podania przyczyny i po zbadaniu zgłoszenia do odpowiednich władz.

11.2 Nagrody:

(a) Następujące nagrody zostaną przyznane wśród uczestników #SportRycerz Losowanie nagród: dowolny wybór produktów sportowych o wartości do 1000 €!

(b) Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, z których wszystkie #SportRycerz otagowane obrazy w sieciach społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook.

(c) Zwycięzcy #SportRycerz Losowania nagród zostaną ogłoszone za pośrednictwem sieci społecznościowych najpóźniej do 10. dnia roboczego następnego miesiąca.

12.3 Prawa użytkowania:

(a) Uczestnicy zapewniają, że posiadają nieograniczone prawa autorskie i prawa do eksploatacji przesłanego materiału graficznego, wszystkie osoby na nim przedstawione wyrażają zgodę na publikację oraz że materiał graficzny jest wolny od praw osób trzecich. Jeżeli jednak osoby trzecie dochodzą roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i praw do eksploatacji, Sport-rycerz® zwolniony z wszelkich roszczeń.

(b) Każdy uczestnik zwalnia Sport-rycerz® nieodwołalne, nieograniczone co do miejsca i czasu prawo do nieodpłatnego wykorzystania przesłanego materiału zdjęciowego, np. w celu reklamy konkursu – z podaniem pomysłodawcy. Przeniesienie praw użytkowania dotyczy w szczególności publikacji zdjęć we własnych mediach firmy, takich jak strona internetowa www.sport-rycerz.de, różne kanały mediów społecznościowych i biuletyny firmowe itp.

12.4 Proces prawny:

(a) Droga prawna jest ostateczna.

(b) pracownicy Sport-rycerz® są wykluczeni z udziału.

(c) To #SportKnight® Loteria nie jest połączona z Instagramem lub Facebookiem i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez Instagram lub Facebook. Loteria nie uzasadnia żadnych roszczeń prawnych wobec Instagrama i Facebooka. Wszystkie informacje w kontekście tego konkursu będą wykorzystywane wyłącznie przez Sport-rycerz® pod warunkiem.


13
Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Odpowiedzialnym organem arbitrażu konsumenckiego jest:

Uniwersalna rada arbitrażowa Federalnego Centrum Arbitrażu eV
Strasburger Straße 8
77694 Kehl nad Renem
www.consumer-schlichter.de

Aby rozstrzygnąć wspomniane spory, będziemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed tym organem.